Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie
ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów
tel.: (41) 38 25 119
fax: (41) 38 25 125

Oddział Produkcyjny w Charsznicy:

ul. Polna 1
32-250 Charsznica
tel.: (41) 38 36 910
fax: (41) 38 36 189

Adresy e-mail : Miechów

biuro@osm.miechow.pl
-
-
-
-
-
kierownikskupu@osm.miechow.pl

transport@osm.miechow.pl

l.golab@osm.miechow.pl
skup2@osm.miechow.pl
dzial-tech@osm.miechow.pl

hurtownia@osm.miechow.pl
k.marzec@osm.miechow.pl

Dział:

Sekretariat
Portiernia
FAX
Warsztat samochodowy
Myjnia samochodowa
Hurtownia spożywcza
Kierownik działu skupu mleka
Kierownik działu technicznego
Kierownik transportu
Kierownik działu cukierniczego
Dział kadr
Dział skupu mleka
Dział techniczny
Dział słodyczy
Hurtownia
Handel obwoźny

Telefon:

(41) 38 25 119
(41) 38 25 100
(41) 38 25 125
604 160 952
604 160 952
(41) 38 25 110
(41) 38 25 118
(41) 38 25 112
(41) 38 25 122
(41) 38 25 139
(41) 38 25 103
(41) 38 25 113
(41) 38 25 112
(41) 38 25 130
(41) 38 25 110
(41) 38 25 147

Adresy email: Oddział Charsznica

-
-
-
-
-
-

j.witkowski@osm.miechow.pl
-----------------------------------------
kierownik_zmiany@osm.miechow.pl
laboratorium@osm.miechow.pl
handel_chrsznica@osm.miechow.pl
e.piekarczyk@osm.miechow.pl
bogaczs@osm.miechow.pl
marketing@osm.miechow.pl
m.dabrowska@osm.miechow.pl
khandel@osm.miechow.pl
k.ksiazek@osm.miechow.pl
m.dabrowska@osm.miechow.pl
k.banach@osm.miechow.pl
e.ciempka@osm.miechow.pl
place@osm.miechow.pl
j.cholewa@osm.miechow.pl
a.kolodziej@osm.miechow.pl

Dział:

Sekretariat
FAX
Portiernia
Laboratorium
Magazyn nabiałowy
Laboratorium skupu mleka
Kierownik produkcji
Z-ca kierownika produkcji
Kierownicy zmiany
Kierownik laboratorium
Dział handlu Charsznica
Rozliczenie produkcji Charsznica
Magazyn techniczny
Marketing
Kierownik działu handlu
Z-ca kierownika handlu
Dział handlu
Dział handlu-detal
Dział handlu-hurt
Dział handlu-detal
Kasa
Kierownik działu księgowości
Dział księgowości
Dział księgowości

Telefon:

(41) 38 36 910
(41) 38 36 189
(41) 38 36 920
(41) 38 36 931
(41) 38 36 924
(41) 38 36 932
(41) 38 36 921
(41) 38 36 930
(41) 38 36 922
(41) 38 36 923
(41) 38 36 925
(41) 38 36 910
(41) 38 36 927
(41) 38 26 265
(41) 38 26 263
(41) 38 26 261
(41) 38 26 265
(41) 38 26 260
(41) 38 26 261
(41) 38 26 262
(41) 38 26 308
(41) 38 26 267
(41) 38 26 269
(41) 38 26 268