Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie
ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów
tel.: (41) 38 25 119

Oddział Produkcyjny w Charsznicy:

ul. Polna 1
32-250 Charsznica
tel.: (41) 38 36 910
fax: (41) 38 36 189

Adresy e-mail : Miechów

biuro@osm.miechow.pl
-
-
kierownikskupu@osm.miechow.pl

transport@osm.miechow.pl

l.golab@osm.miechow.pl
skup2@osm.miechow.pl

hurtownia@osm.miechow.pl
k.marzec@osm.miechow.pl

Dział:

Sekretariat
Warsztat samochodowy
Hurtownia spożywcza
Kierownik działu skupu mleka
Kierownik działu technicznego
Kierownik transportu
Kierownik działu cukierniczego
Dział kadr
Dział skupu mleka
Dział słodyczy
Hurtownia
Handel obwoźny

Telefon:

(41) 38 25 119
604 160 952
(41) 38 25 110
(41) 38 25 118
604 610 323
500 290 241
500 290 241
(41) 38 25 103
(41) 38 25 113
(41) 38 25 130
(41) 38 25 110
(41) 38 25 113

Adresy email: Oddział Charsznica

-
-
-
-
-
-

j.witkowski@osm.miechow.pl
kierownik_zmiany@osm.miechow.pl
laboratorium@osm.miechow.pl
handel_chrsznica@osm.miechow.pl
e.piekarczyk@osm.miechow.pl
bogaczs@osm.miechow.pl
marketing@osm.miechow.pl
kierownikhandlu@osm.miechow.pl
k.banach@osm.miechow.pl
khandel@osm.miechow.pl
k.ksiazek@osm.miechow.pl
m.dabrowska@osm.miechow.pl
k.banach@osm.miechow.pl
e.ciempka@osm.miechow.pl
place@osm.miechow.pl
j.cholewa@osm.miechow.pl
a.kolodziej@osm.miechow.pl
a.bason@osm.miechow.pl

Dział:

Sekretariat
FAX
Laboratorium
Kierownik działu magazynu
Magazyn nabiałowy
Laboratorium skupu mleka
Kierownik produkcji
Z-ca kierownika produkcji
Kierownicy zmiany
Kierownik laboratorium
Dział handlu Charsznica
Rozliczenie produkcji Charsznica
Magazyn techniczny
Marketing
Kierownik działu handlu
Z-ca kierownika handlu
Dział handlu
Dział handlu-detal
Dział handlu-hurt
Dział handlu-detal
Kasa
Kierownik działu księgowości
Dział księgowości
Dział księgowości
Główna księgowa

Telefon:

(41) 38 36 910
(41) 38 36 189
(41) 38 36 931
kom. 790 808 550
kom. 570 703 444
(41) 38 36 932
(41) 38 36 921
(41) 38 36 930
(41) 38 36 922
(41) 38 36 923
(41) 38 36 925
(41) 38 36 910
(41) 38 36 927 kom.604 610 323
(41) 38 26 265 kom. 602 438 020
(41) 38 26 263 kom. 602 438 020
(41) 38 26 261 kom. 530 460 205
(41) 38 26 265 kom. 660 434 435
(41) 38 26 260 kom. 660 434 435
(41) 38 26 261 kom. 660 434 435
(41) 38 26 262 kom. 660 434 435
(41) 38 26 308
(41) 38 26 267
(41) 38 26 269
(41) 38 26 268
(41) 38 25 266 kom. 692 400 336