„Zapytanie ofertowe Data umieszczenia: 01.03.2022r „

Oferta przetargowa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie ul. Bolesława Prusa 5, 32-200 Miechów ogłasza przetarg na wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1381/12 o powierzchni 0,9257ha położonej w Miechowie na terenie OSM.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie firmy w sekretariacie w Miechowie przy ulicy Bolesława Prusa 5, 32-00 Miechów w terminie do 31 marca 2022 roku do godziny 13.00.

Oferta winna zawierać pełną nazwę , adres oferenta, numer NIP oraz pełne dane kontaktowe.

Na adresowanej kopercie prosi się o napis : OFERTA PRZETARGOWA

————————————————————————————————–

„Zapytanie ofertowe Data umieszczenia: 16/12/2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu pt.
Promocja Masła Extra, Sera Twarogowego Półtłustego, Sera Twarogowego Tłustego, oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Jakość Tradycja) realizowanego w ramach pod działania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pliki to pobrania:

zapytanie ofertowe OSM Miechów- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OSM Miechów

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OSM Miechów

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OSM Miechów

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego OSM Miechów

Wynik Postępowania :

 CCF20210112